ע


ערר על החלטת הוועדה המקומית/הוועדה המחוזית - אישור תכנית / דחייתה

ערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בפני ועדת הערר –

סעיף 112(א) לחוק התכנון והבניה קובע, כי הגורמים אשר רשאים להגיש לוועדת הערר ערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בדבר אישור תכנית אשר בסמכותה או דחייתה, ובכלל זה: שניים כאחד מבין חברי הוועדה המקומית/הוועדה המחוזית, מתכנן המחוז, מגיש התכנית ומי שהתנגדותו לתכנית נדחתה ; סעיף 112(ב) לחוק התכנון והבניה קובע, כי הערר יוגש בתוך חמישה עשר ימים ממועד המצאת החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ; סעיף 112(ג) לחוק התכנון והבניה קובע, כי ועדת הערר תיתן החלטתה בתוך 60 יום ממועד הגשת הערר.

לחצו להמשך
 
עסק טעון רישיון

לא כל עסק טעון רישוי להפעלתו וניהולו. עסק טעון רישוי הנו עסק אשר מוגדר ככזה עפ"י חוק רישוי עסקים, ובצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "צו רישוי עסקים").

צו רישוי עסקים כולל כ- 200 עסקים הטעונים, לדוגמא: מסעדות, בתי קפה, אטליז, חנויות ירקות, מזנונים, מספרה, מכון כושר, בתי מרקחת בתי מלאכה ועוד.