ד


דמי השתתפות )noitubirtnoC( מול היטל )yveL(

שני תשלומי חובה ממשפחת האגרות. דיני המס מבחינים, ככלל, בין מס, אגרה ומחיר. בעוד שמס מוטל ונגבה ללא קשר לשירות שמעניקה הרשות לאזרח, הרי שזיקה כזו חייבת להתקיים במקרה של אגרה.

לחצו להמשך