ט


טענת tertii ius

ההגנה המשפטית על הבעלות והחזקה מוסדרת בסעיפים 20-15 לחוק המקרקעין.

החוק מעניק הגנה למחזיק במקרקעין כלפי המבקש לנשלו, כאשר מתן ההגנה אינו מותנה בזכות כי אם במצב העובדתי בשטח.

לחצו להמשך