מוניציפדיה

מטרת ה-"מוניציפדיה" היא ליצור מאגר מונחים בתחום השלטון המקומי, אשר "ינגיש" את השלטון המקומי על מושגיו השונים לכלל הציבור ויהווה כלי עזר יעיל ופשוט בממשק אל מול הרשות המקומית.

מאגר זה ידידותי למשתמש וכתוב בכוונת מכוון כך שיותאם לשימוש הן של הציבור הרחב והן של גורמים מקצועיים בתחום המוניציפאלי.

מאגר זה אינו מתיימר להקיף את כל המורכבות הטמונה בתחום השלטון המקומי, כי אם לפשט, ולו במעט, את עולם המושגים הייחודי לתחום זה. נבקש להבהיר את המובן מאליו, מאגר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו משמש כתחליף לייעוץ משפטי.

נשמח לקבל הערות והארות אודות המאגר, ולהרחיבו בעתיד ככל שיהיה בכך צורך או דרישה.