תמ"א 16

תכנית מתאר ארצית שאושרה בשנת 1984 ועוסקת בהסדרת הטיפול וסילוק האשפה בישראל, לאחר שנים רבות בהן פעלו אתרים מקומיים לסילוק פסולת, לא אחת תוך גרימת נזקים סביבתיים ותברואתיים.

במסגרת תמ"א 16 נקבעו הוראות לסגירה הדרגתית של אתרי הסילוק המקומיים, כשבמקומם חולק תחום התכנית לשטחים גאוגרפיים מוגדרים (אזורי איסוף) שמהם תאסף האשפה ותועבר לתחנת מעבר או באופן ישיר לאתרי סילוק וטיפול המשרתים את אזור האיסוף.

בהמשך נעשה שינוי בתכנית באופן אשר אפשר שינוע אשפה אל אתרי סילוק וטיפול המצויים מחוץ לאזור האיסוף.