רשות מקומית

רשות המקומית הינה תאגיד שהוקם עפ"י חוק, לצורך ניהול ענייניו של הישוב או ניהול ענייניהם של מספר ישובים במשותף. בין העניינים עליהם מופקדות רשויות מקומיות, ניתן למנות נושאים כמו: חינוך, רווחה, תרבות, כבאות, טיפול בדיור, תברואה, נושאי תכנון ובניה, רישוי עסקים וכיו"ב.

בחוק הפרשנות נקבע כי רשות מקומית היא עירייה, מועצת מקומית, ועד מקומי או איגוד ערים.

סמכויותיה של רשות מקומית מוגבלות לתחום גיאוגראפי מוגדר – הוא תחום השיפוט של הרשות המקומית.