מיסוי מוניציפאלי

o7המשרד מתמחה בכל ענפי המיסוי המוניציפאלי, ובפרט בארנונה, בהיטלי פיתוח ובהיטלי השבחה.

למשרד ניסיון מצטבר רב בתחום. עו"ד אופיר ארגמן שותף לכתיבת הספר "אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות" בשנת 1998, ספר הנחשב כספר יסוד בתחום. מזה 15 שנים מטפל עו"ד ארגמן במאות הליכי ארנונה והיטלי פיתוח, וכיום משמש אחד הבוררים והמגשרים המבוקשים בתחום.

המשרד מנהל מאות תיקי ליטיגציה בתחום המיסוי המוניציפאלי בהיקף מצרפי של מיליארדי שקלים, ושותף למספר רב של הלכות מנחות בתחום זה. בעשור האחרון צבר המשרד ניסיון מרובה בטיפול בתובענות ייצוגיות להשבת תשלומי חובה שונים.

המשרד מטפל בהשאת הכנסותיהן של רשויות מקומיות מארנונה ומהיטלי פיתוח באמצעות עריכת סקרי נכסים בתחומן.

עקב ייצוגן של רשויות מקומיות רבות, מנוסה המשרד בליווי הליכי חקיקה של צווי ארנונה וחוקי עזר, ובטיפול בהליכי רגולציה שונים המלווים הליכי הטלתם וגבייתם של תשלומי חובה עירוניים.