תכנון ובנייה

O3משרד אברהם בר הינו מהמשרדים המובילים בישראל בתחום התכנון והבנייה. המשרד מדורג על ידי מדריכי הדירוג BDI ו-D&B כאחד המשרדים הבולטים בתחום זה. המשרד מלווה מאז הקמתו פרויקטים נדל"ניים מרכזיים בישראל, ותכניות בניין עיר, בין ביוזמת מוסדות תכנון ובין ביוזמת בעלי קרקע.

כחלק בלתי נפרד מהעיסוק בתחום התכנון והבניה, עוסק המשרד ברישוי מבנים, בעריכת הסכמי פיתוח, בטיפול בהיטלי השבחה ופיתוח ועוד.

למשרד היכרות מעמיקה עם הרגולציה הפנימית של מוסדות התכנון, אשר מסייעת לו וללקוחותיו בהתמודדות היומיומית בסבך הביורוקרטי המאפיין הליכי תכנון בישראל.

עיקר פעילותו של המשרד בתחום התכנון והבניה מקיף את הנושאים הבאים:

  • תכנון – המשרד מספק ללקוחותיו ליווי משפטי משלב הכנת תכנית בנין עיר, עבור באישורה במוסדות התכנון השונים, המשך בהפקדתה להתנגדויות הציבור, וכלה בפרסומה למתן תוקף ברשומות. בתהליך זה עוסק המשרד הן במתן ייעוץ משפטי לועדות מקומיות, ליזמים, לשמאים ולאדריכלים, והן בהופעה בפני מוסדות התכנון, גופי הערר ובתי המשפט המנהליים.
  • רישוי – המשרד מלווה את לקוחותיו בהליכי רישוי מבנים. מעניק ייעוץ משפטי ביחס לתכניות בניה, לבקשות למתן הקלות ושימושים חורגים, ומייצג בפני מוסדות התכנון בהליכי התנגדות, בפני גופי הערר ובפני בתי המשפט המנהליים בעתירות מנהליות.
  • היטלי השבחה – המשרד מלווה ועדות מקומיות בעריכת לוחות שומה; עוסק בייצוג בהליכי שומה מכרעת, ובהופעה בפני ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה ובערעורי היטל השבחה בבתי המשפט. כן מעניק המשרד שירותי ייעוץ משפטי וייצוג בקשר עם השאת הכנסותיה של הועדה המקומית מהיטלי השבחה.
  • תביעות ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה – ליווי ועדות מקומיות במתן החלטות בתביעות המוגשות להכרעתן; ליווי וייצוג הוועדות בהליכי ערר בפני וועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה ובפני שמאי מכריע; ייצוג בבתי המשפט המנהליים בהליכי ערעור מנהלי על החלטות ועדת הערר.

עורכי הדין רועי בר ואופיר ארגמן מרכז את מרבית פעילותו של המשרד בתחום.