ליטיגציה

למשרד אברהם בר ניסיון עתיר שנים בייצוג לקוחותיו במסגרת הליכי ליטיגציה בפני כלל הערכאות בישראל, החל בועדות הערר השונות, וכלה בבית המשפט העליון. 

הליטיגציה היא לחם חוקו של המשרד. כל שותפי המשרד, בלי יוצא מן הכלל, עוסקים בליטיגציה. במובחן ממערכי ליטיגציה אחרים, דוגמת פרקליטות המדינה והמחוזות, בהם מתקיימת הפרדה בין משפטנים יועצים לבין משפטנים מייצגים, דוגל המשרד בייצוג הלקוח באמצעות הפרקליט המייעץ, מתוך הכרה ביתרון הטמון בליווי בידי אותו צוות מראשיתו של התהליך המשפטי ועד סיומו.

הליטיגציה בה עוסק המשרד היא מגוונת אך ממוקדת. ככלל, עיסוקו הוא בתחומי הליטיגציה האזרחית-מנהלית, והיא משיקה לתחומי עיסוקו כיועץ, היינו בתחומי התכנון והבניה, הנדל"ן, המיסוי המוניציפאלי, השלטון המקומי, המשפט האזרחי ומשפט העבודה. כך, מופיעים פרקליטי המשרד מידי יום ביומו בבג"צים, בעתירות מנהליות, בתיקים אזרחיים, בתובענות ייצוגיות, בצווים זמניים ובהליכי ליטיגציה מורכבים אחרים.

הקו המנחה את המשרד בייצוג לקוחותיו בבתי המשפט הוא מיזוג בין הדאגה הברורה מאליה לשמירת עניינו של הלקוח מחד, לבין האינטגריטי המצופה ממשרד שעיסוקו בנושאים הלקוחים מעולם המשפט הציבורי. מנגד המשרד מקפיד הקפדה יתירה על סטנדרט התנהגות גבוה של פרקליטיו בפני שופטי ישראל ובפני המייצגים שכנגד.

על-פי רוב, נעשה הייצוג באמצעות טיפול משולב ע"י פרקליט ראשי ("כסא ראשון") ופרקליט משנה ("כסא שני"). בדרך זו, מושג איזון בין ייצוג ע"י ליטיגטורים עתירי ניסיון וידע מחד, לבין הנחלת הידע והניסיון הצבור בהם לפרקליטים צעירים ומוכשרים, אשר ילמדו את תורתם, ובתוך זמן לא רב יוכלו לשמש פרקליטים ראשיים בעצמם.

המשרד מייצג הן תובעים והן נתבעים. ברבים מההליכים מייצג המשרד עפ"י הסדרי שכר טרחה הנגזרים מהצלחת המשרד בייצוג עניינו של הלקוח.