דרושים

O4

 

משרד אברהם בר נודע ביחסי האנוש הטובים השרויים בו וברוחו הצעירה והדינאמית.

המשרד שואף לאפשר לעובדיו להביא לידי ביטוי את ייחודיותם, והוא מעודד חשיבה יצירתית, הקוראת תיגר על דפוסי חשיבה מקובלים.

האינטילגנציה הרגשית, כמו גם כישוריהם החברתיים של המועמדים להתקבל לעבודה, חשובים בעיני המשרד לא פחות מפרטי קורות חייהם.