שלטון מקומי

משרד אברהם בר הוא מהמשרדים הבולטים, הותיקים והמנוסים בישראל בתחום השלטון המקומי, והוא מדורג בקביעות על ידי מדריכי הדירוג BDI ו-D&B כאחד מהמובילים בתחום. משרד אברהם בר היה שותף למרבית המהלכים האסטרטגיים בתחום משפט השלטון המקומי, ולמספר רב של הלכות מנחות בתחום המשפט המוניציפאלי.

המשרד מייצג רשויות מקומיות גדולות, והוא מספק שירותים משפטיים מקיפים בתחום השלטון המקומי (ברמת One stop shop), הכוללים:

  • יעוץ משפטי לאורגניה השונים של הרשות המקומית – יעוץ וליווי משפטי לראש העירייה, למועצת העירייה ולועדותיה השונות; יעוץ וליווי משפטי לנושאי התפקידים הבכירים ברשות המקומית (מנכ"ל, גזבר, מהנדס עיר ועוד).
  • חקיקת משנה – למשרד ניסיון רב בניסוח חוקי עזר עירוניים וצווי ארנונה עבור עשרות רשויות מקומיות ברחבי הארץ.
  • חוזי ומכרזי רשויות מקומיות – למשרד התמחות ייחודית בעריכת חוזים ומכרזים המותאמים לצרכיהן הייחודיים של רשויות מקומיות.
  • תקציב וניהול פיננסי – מתן ייעוץ משפטי לגזברות הרשות המקומית בנושא תקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל (תב"ר), קרן נדל"ן וקרן פיתוח; ייצוג הרשות המקומית בפני משרד הפנים והממונה על המחוז בנושאי תקציב ופיננסים; ליווי ועדת ההשקעות של הרשות המקומית.
  • נכסים – ליווי משפטי של ניהול נכסי הרשות המקומית; עריכת מכרזים לשיווק קרקע לבנייה; עריכת הסכמי פיתוח וחכירה; ייעוץ משפטי לועדת ההקצאות של הרשות המקומית; ליווי הליכי הפקעה ורכישה לצרכי ציבור; ניהול תביעות סילוק יד ודמי שימוש נגד פולשים לקרקע ציבורית.
  • תמיכות – עריכת תבחינים למתן תמיכות ע"י הרשות המקומית בתחומי ספורט, רווחה, דת, חינוך, תרבות ותנועות נוער; חברות בועדת התמיכות המקצועית של הרשות המקומית.
  • חינוך - ליווי רשות החינוך המקומית בעריכת התקשרויות בתחום החינוך; יישום חוק נהרי ביחס למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי בתחום הרשות המקומית; ליווי הליכי רה-ארגון במערכת החינוך; טיוב שכל"מים עבור הרשות המקומית.

צוות המשרד משמש כיועץ משפטי קבוע לרשויות מקומיות רבות בכל תחומי פעילותן, לרבות ייעוץ משפטי וייצוג בעתירות מנהליות ועתירות לבג"צ. כמו כן, מוזמנים שותפי המשרד דרך קבע לדיונים בנושא השלטון המקומי המתקיימים בכנסת, ולוקחים חלק בהליכי חקיקת משנה בתחום השלטון המקומי.