איכות הסביבה

משרד אברהם בר מספק ייעוץ משפטי שוטף לחברות העוסקות בתחום איכות הסביבה, וליווי פרטני לפי פרויקטים, בפעילותן למחזור פסולת וייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים (אנרגיה ירוקה). שירותי המשרד בתחום זה מורכבים מהיבטים תאגידיים, נדל"ניים, רגולטוריים והיבטי מס.

על לקוחות המשרד נמנים יזמים ותאגידים העוסקים בקידום תעשייה המבוססת על אשפה כמוקד מיחזור פסולת, ניצול פסולת לצורכי אנרגיה, ייצוג רשויות מקומיות בפועלן לקידום הצרכים הסביבתיים של תושביהן תוך קידום נושא איכות הסביבה, וכן בייצוג מספר חברות העוסקות בהפעלת אתרי פסולת, בהקמת מפעלי מיחזור מתקדמים ועוד.