דיני עבודה

משרד אברהם בר מספק ייעוץ משפטי שוטף לרשויות מקומיות בתחום דיני העבודה, הן במישור העבודה הקיבוצי והן במישור משפט העבודה האינדיבידואלי. המשרד עוסק אף בליטיגיצית משפט העבודה, הן בתביעות פרט והן בהליכים קיבוציים, בביה"ד האזורי לעבודה, בביה"ד הארצי ובבג"ץ.

במסגרת עיסוקו בתחום כוח האדם בשלטון המקומי, מעניק המשרד מגוון שירותים ללקוחותיו, ובהם: ייעוץ וייצוג בסכסוכי עבודה קיבוציים; ניסוח ועריכת הסכמי עבודה קיבוציים וחוזים אישיים להעסקת בכירים בשלטון המקומי.

המשרד מייצג רשויות מקומיות באופן שוטף בממשקי עבודה מול מרכז השלטון המקומי, מול אגף כוח אדם ושכר ברשויות המקומיות במשרד הפנים, ומול הממונה על השכר באוצר במסגרת נושאים הנתונים לפיקוחו לפי חוק יסודות התקציב.

המשרד משמש כיועץ קבוע לועדות מכרזי כוח אדם ברשויות מקומיות, מנסח תנאי סף למכרזים, ועוסק במתן חוות דעת לגבי כשירות מועמדים. כן חבר המשרד בועדת פנסיה ופיטורין לפי פקודת העיריות.

המשרד מלווה הליכי משמעת בשלטון המקומי, ופרקליטיו מוסמכים לשמש תובעים בבתי הדין למשמעת של השלטון המקומי.

תחום ייחודי בו עוסק המשרד, הוא בייצוג בתובענות ייצוגיות בתחום דיני העבודה בנושא זכויות עובדים ומבוטחים עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי.