מכרזים ותשתיות

משרד אברהם בר מלווה רשויות ויזמים בפרויקטים לאומיים ומוניציפאליים בתחום התשתיות. במסגרת עיסוקו בתחום התשתיות מביא המשרד לידי ביטוי את מגוון התמחויותיו, ובראשן מומחיותו בתכנון ובנייה, במכרזים, במקרקעין, במשפט מינהלי ובאיכות הסביבה - תחומי התמחות אשר השליטה בהם נדרשת כמעט בכל פרויקט תשתיות.

משרד אברהם בר נהנה מקשרי עבודה ענפים עם חברות ניהול פרויקטים ומתכננים מהבולטים בתחום התשתיות, ומהיכרות מעמיקה עם גופי הרגולציה השונים האמונים על הסדרת תחום התשתיות.

למשרד אברהם בר התמחות ייחודית בעריכת מכרזים המותאמים לצרכיהם של רשויות מקומיות ותאגידים מוניציפאליים, כגון: מכרזי גביה, מכרזים למערכות ממוחשבות לצרכים מוניציפאליים (כגון מערכת Billing, מערכת מידע GIS, מערכת לקריאת מדי מים מרחוק, מערכת בקרה למערך התברואה וכו'), מכרזי תברואה, גינון וכו'.

פעילותו של המשרד בתחום כוללת:

  • ליווי מכרזים ופרויקטים בתחום התשתית והבנייה עבור גופים ציבוריים;
  • ייעוץ משפטי קבוע לוועדות מכרזים של רשויות מקומיות;
  • ייעוץ משפטי להליכי תכנון ורישוי בקשר עם הקמת תשתיות ארציות ומוניציפאליות;
  • ייצוג יזמים וגופים ציבוריים בעתירות מנהליות בענייני מכרזים, ובעררים ועתירות בתחום תכנון ורישוי תשתיות.