תאגידים מוניציפאליים

O2למשרד אברהם בר ניסיון רב שנים בליווי תאגידים מוניציפאליים בכל היבטי פעילותם, המאפשר לו לסייע לתאגידים אלו להתמודד בהצלחה עם אתגרים מורכבים. במסגרת זו מעניק המשרד ייעוץ לאורך שלבי הקמת התאגיד, ליווי התנהלותו השוטפת של התאגיד לאחר הקמתו, וטיפול בפרויקטים אותם מקדם התאגיד.

בין התאגידים המוניציפאליים אותם מייצג המשרד ניתן למצוא חברות כלכליות, תאגידי מים וביוב, חברות מפתחות למיניהן ותאגידים העוסקים בתחום הספורט, הרווחה והתרבות.

במסגרת עיסוקו בתחום היה המשרד שותף למהלכים פורצי דרך, ובכלל זה: הקמת תאגיד המים והביוב הראשון בישראל וכן את הקמת החברה העירונית לראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי והחברה העירונית לקבורה בראשון לציון (חברות ראשונות מסוגן).