תובענות ייצוגיות

במסגרת התמחותו של משרד אברהם בר בתחומי הליטיגציה השונים, פיתח המשרד התמחות מיוחדת בתחום התובענות הייצוגיות, הן כמייצג נתבעים והן כב"כ תובעים ייצוגיים.

התמחותו של משרד אברהם בר בתחום יחודי זה ראשיתה בתחילת שנות האלפיים, ועוד טרם חוקק חוק התובענות הייצוגיות בשנת 2006, כאשר ייצג הוא רשויות מקומיות בתביעות ייצוגיות שונות שהוגשו כנגדן מכח תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי ("תביעות ראשי הכפרים"), תוך שהוא היה שותף להלכות השונות שנתנו בתחום חדשני זה.

נוכח צבירת נסיון זה, עם חקיקת חוק התובענות הייצוגיות, טיפל משרד אברהם בר בעשרות תובענות ייצוגיות, הן כאלו שהוגשו כנגד לקוחותיו – רשויות מקומיות על פי רוב, והן כבא כוחם של תובעים ייצוגיים בתביעות רבות כנגד הגופים הגדולים בארץ (קופות חולים, חברות כרטיסי אשראי, יצרנים, סוכנויות כרטיסים ועוד).

בשונה מייצוג לקוח בתביעה אזרחית/מסחרית רגילה, ניהול תובענה ייצוגית דורש מומחיות נרכשת מיוחדת, בשים לב הן לטענות ההגנה הייחודיות הקיימות במסגרת הליך זה (הגנת רשות, חדילה וכו'), והן לעמידה למול גורמי פיקוח שונים שהעמיד החוק (אישור בימ"ש לכל הסדר פשרה, מינוי בודק, אישור יועמ"ש).

עורך הדין אופיר ארגמן מרכז את טיפול משרד אברהם בר בתחום זה החל משנת 2000.